Chính sách bảo mật

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Để có thể lên đơn hàng, quý khách hàng cung cấp thông tin cá nhân (Họ và Tên, số điện thoại, email, địa chỉ). Tất cả các thông tin đảm bảo chính xác và hợp pháp. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lí liên quan đến tất cả những thông tin khách hàng cung cấp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin khách hàng chỉ được dùng để hỗ trợ việc lên đơn hàng cụ thể là chúng tôi dùng thông tin để liên hệ trực tiếp với khách hàng như tin nhắn sms, đơn đặt hàng, gửi thông tin thay đổi, …

Thời gian lưu trữ thông tin

Toàn bộ thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ trên hệ thống nội bộ của chúng tôi cho đến khi khách hàng yêu cầu hủy lưu trữ thông tin.

Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lí thông tin cá nhân

Điện Hoa Tháng Năm
Số điện thoại: 0919 490 197
Email: dienhoathangnam@gmail.com

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Quý khách hàng có thể gọi điện thoại trực tiếp đến số hotline 0919 490 197 hoặc gửi tin nhắn đến Messenger, Gmail để hỗ trợ chỉnh sửa hoặc xóa thông tin khách hàng.

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Tất cả thông tin khách hàng cung cấp đều được Điện hoa Tháng Năm bảo mật tuyệt đối và chỉ dùng cho việc thực hiện đơn hàng cũng như chăm sóc khách hàng.

Chúng tôi cam kết tuân thủ tất cả các quy định bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Tuyệt đối sẽ không để lộ thông tin cho bên thứ ba cũng như dùng cho những mục đích khác. Cam kết bảo mật các thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng.

Yêu cầu các cá nhân khi đăng kí thành viên/ mua hàng phải cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân như: họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản, thẻ thanh toán,… Và phải chịu trách nhiệm pháp lý với những thông tin khách hàng tự cung cấp. Nếu có bất kì vấn đề xảy ra do thông tin sai chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.

Ngoại trừ việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật.